ارائه خدمات درمانى به 6.979 نفر توسط مرکز بهداشتى جعده در يمن، با پشتيبانى مرکز امدادرسانى ملک سلمان

جمعه 1442/11/8 برابر با 2021/06/18
  • Share on Google+

حجه 08 ذوالقعده 1442 هـ برابر با 18 ژوئن 2021 م واس
مرکز بهداشتى جعده در بخش ميدى واقع در استان حجه يمن با پشتيبانى مرکز امدادرسانى و فعاليت هاى بشر دوستانه ملک سلمان به ارائه خدمات درمانى به مراجعه کنندگان ادامه مى دهد.
در همين راستا در طى ماه مه 2021 ميلادى بطور كلى تعداد 6.979 نفر به اين مرکز مراجعه کرده اند، که از اين تعداد 3.437 نفر به بخش ثبت نام و ترياژ، 67 نفر به بخش مشاهده، 38 نفر به كلينيك هيپنوتيزم، 1.157 بخش آزمايشگاه، 3.437 نفر به گروه اپيدمي ها، 1.782 نفر به بخش آگاهى و 23 نفر به بخش ارجاع پزشکى مراجعه کرده اند، و به 3.437 نفر دارو داده شد و 18 فعاليت دفع زباله اجرا شده است.
--واس
16:02 LOCAL TIME 13:02 GMT
0005