ديدار سفير كشورمان در اردن با کميته ى دوستى پارلمانى اردن با کشورهاى خليج عربى و يمن در مجلس نمايندگان اردن

چهار شنبه 1442/11/13 برابر با 2021/06/23
  • Share on Google+

عمّان 13 ذو القعده 1442 هـ برابر با 23 ژوئن 2021 م واس
استاد نايف بن بندر السديرى سفير خادم حرمين شريفين در اردن با کميته ى دوستى پارلمانى اردن با کشورهاى خليج عربى و يمن در مجلس نمايندگان اردن، ديدار كرد.
در اين ديدار، سفير كشورمان بر عمق روابط تاريخى کشورهاى خليج عربى و يمن با اردن به طور عمومى، و بين دو كشور برادر به طور خاص تأکيد کرد، و از مواضع شريف اردن در مورد همه ى کشورهاى عربى، منطقه اى و بين المللى مبتنى بر ديدگاه ملک عبدالله دوم، که با ديدگاه هاى عرب و منافع مشترک در تصميم گيرى منسجم است، ابراز قدردانى نمود.
از سوى ديگر، آقاى محمد الفايز رئيس کميته ى نمايندگان، از حمايت هاى هميشگى كشورمان براى مقامات و ملت اردن قدردانى كرد، و خاطرنشان كرد که اين مواضع از علاقه ى عربستان سعودى به اردن ناشى مى شود، بطوريکه اين علاقه مبتنى بر منافع فردى نيست، بلکه ناشى از مواضع عرب است که بر اساس احترام و سرنوشت مشترک بنا شده است.
در طى اين ديدار اعضاى اين كميته: "عبدالله عواد، محمد ابو صعيليک، سليمان ابو يحيى، اسامة القوابعه، ذياب المساعيد، عبدالرحيم المعايعه الازايده، سالم الضمور" حضور داشتند.
--واس
14:44 LOCAL TIME 11:44 GMT
0009