وزیر رسانه یمن: ادامه تفرقه میان گروههای یمنی خیانت به ملتی است که به دنبال رهایی از کودتاست

چهار شنبه 1442/11/13 برابر با 2021/06/23
  • Share on Google+

ریاض 13 ذوالقعده 1442 هـ، برابر با 23 ژوئن 2021 م واس
وزیر رسانه، فرهنگ و گردشگری یمن تاکید کرد که حوادث و اتفاقات سالهای گذشته به وضوح نشان می دهد که شبه نظامیان حوثی تابع ایران هیچ جایگاه مردمی ندارند و از خصوصیات و شرایط لازم برای ادامه فعالیت عاری بوده، خانه ای سست و لرزان مانند خانه عنکبوت ساخته اند.
معمر الاریانی در گفتگو با خبرگزاری رسمی یمن اضافه کرد که حوثیها از تحقق هرگونه پیروزی مستمر یا برتری سیاسی یا نظامی ناتوان هستند، و تنها از تفرقه میان گروههای یمنی برای بقا استفاده می کنند، و ادامه حیات آنها مرهون اختلافات و درگیریهای داخلی است.
وی توضیح داد که حوثیها از ابتدای فعالیتشان تاکنون همیشه مردم و طیفهای مختلف یمن را هدف قرار داده و به دنبال سرکوب همگان بوده اند، و نشان داده اند که ظرفیت پذیرش هیچ گروه مخالفی را ندارند.
--واس
17:06 LOCAL TIME 14:06 GMT
0013