نشست مقامات ارشد اتحاديه ى عرب و چين در مورد همکارى هاى مشترک

چهار شنبه 1442/11/13 برابر با 2021/06/23
  • Share on Google+

قاهره 13 ذو القعده 1442 هـ برابر با 23 ژوئن 2021 م واس
کار (17)مين نشست اجلاس مقامات ارشد مجمع همکارى هاى عرب و چين و (6)مين نشست گفت وگوى سياسى استراتژيک در سطح مقامات ارشد کشورهاى عربى و وزارت امور خارجه چين امروز از طريق فناورى ارتباط تصويرى، برگزارى شد.
در بيانيه ى صادر شده از سوى دبيرخانه ى عمومى اتحاديه ى عرب آمده است که در اين نشست در مورد زمينه هاى همکارى مشترک در چارچوب مجمع همکارى هاى عرب و چين، روابط و مشارکت استراتژيک طرف هاى عربى و چينى، تصميمات جلسه ى قبلى وزيران در اين مجمع و آماده سازى براى جلسه ى بعدى وزيران، بحث و گفت وگو كردند، به علاوه بررسى موضوعات مرتبط بين المللى، منافع مشترک، به ويژه مسئله فلسطين كه در اولويت كار بود.
رياست اين جلسه از سوى اتحاديه ى عرب بر عهده ى ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوى نماينده دائم دولت قطر در اتحاديه عرب بود (رياست فعلى شوراى اتحاديه عرب در سطح وزرا) و از سوى چين بر عهده ى آقاى دنگ لى معاون وزير خارجه اين كشور بود، در حالى که رياست هيئت دبيرخانه عمومى اتحاديه ى عرب بر عهده ى خالد الهباس معاون دبيرکل و رئيس امور سياسى و بين الملل بود.
--واس
17:27 LOCAL TIME 14:27 GMT
0015