پارلمان عرب: شنبه آینده قطعنامه جدیدی در مورد تحولات اخیر فلسطین صادر خواهد شد

چهار شنبه 1442/11/13 برابر با 2021/06/23
  • Share on Google+

قاهره 13 ذوالقعده 1442 هـ، برابر با 23 ژوئن 2021 م واس
کمیته فلسطین پارلمان عرب امروز پنجمین جلسه خود به ریاست عادل بن عبدالرحمن العسومی، رئیس پارلمان برای بررسی آخرین تحولات فلسطین و سرزمینهای اشغالی و روند اجرای نتایج جلسه فوق العاده پارلمان در ماه مه گذشته را برگزار کرد.
آقای عسومی پس از پایان جلسه در سخنانی بر همبستگی کامل پارلمان با دولت و ملت فلسطین در مسیر بازپس گیری حقوق مشروع خود از جمله برپایی دولت مستقل فلسطین تاکید کرد.
وی اضافه کرد که پارلمان عرب همیشه پیگیر قضیه فلسطین است و تلاشها و مذاکرات خود با نهادهای بین المللی را برای اجرای تصمیمات اتخاذ شده در جلسه فوق العاده 19 مه گذشته افزایش خواهد داد.
آقای عسومی همچنین اشاره کرد که کمیته فلسطین قطعنامه جدیدی در مورد تحولات فلسطین آماده کرده که در ششمین جلسه عمومی پارلمان روز شنبه آینده قرائت خواهد شد.
--واس
18:04 LOCAL TIME 15:04 GMT
0016