حج / حجاج بيت الله الحرام در دومین روز ایام تشریق رمی جمرات را شروع كردند

پنج شنبه 1442/12/12 برابر با 2021/07/22
  • Share on Google+

منا 12 ذوالحجه 1442هـ، برابر با 22 ژوئيه 2021م واس
حجاج بيت الله الحرام، در دومین روز از ایام تشریق در چارچوب پروتکل های بهداشتی و تدابیر پیشگیرانه و رعایت فاصله گذاری جهت حفظ سلامت خود و خدمتگزاران، رمی جمره های سه گانه را شروع نمودند.
گروه اعزامی خبرگزاری "واس" در مشاعر مقدسه، روند انتقال حجاج به پل جمرات را جهت رمی جمره های سه گانه که طبق برنامه عملیاتی و گروهبندی شده انجام می شود پوشش داد، رمی جمرات توسط حجاج در چارچوب رعایت تدابیر و الزامات بهداشتی و با پیگیری میدانی مسئولین وزارت حج و عمره و هماهنگی کامل سایر نهادهای امنیتی و خدمتگزاری، صورت می گیرد.
حجاج بيت الله الحرام، پس از رمی جمرات، به محل اسکانشان در مشعر منا بازگشته و برای رفتن به مسجد الحرام جهت انجام طواف وداع آماده می شوند.
-- واس
13:07 LOCAL TIME 10:07 GMT
0008