خنثى سازى 369 مين طى هفته سوم ماه ژوئيه توسط پروژه "مسام" در يمن

سهشنبه 1442/12/17 برابر با 2021/07/27
  • Share on Google+

عدن 17 ذوالحجه 1442هـ برابر با 27 ژوئيه 2021م واس
پروژه خنثى سازى مين مرکز امدادرسانى و فعاليتهاي انسان دوستانه ملک سلمان (مسام) طى هفته سوم ماه ژوئيه موفق به خنثى سازى 369 مين در يمن شده است.
مينهاى خنثى شده در اين مدت شامل 15 مين ضد نفر، 300 مين ضد تانک، 34 ماده غير منفجره و 20 بمب کنار جاده اى بوده است.
در بخش قعطبه در استان ضالع 64 مين ضد تانک، 13 ماده غير منفجره و 2 مين ضد نفر و در استان مارب 178 مين ضد تانک و 10 ماده غير منفجره, 13 مين ضد نفر و 16 بمب كنار جاده اى, و در بخش ذباب تابع استان تعز 58 مين ضد تانک و 11 ماده غير منفجر و 4 بمب كنار جاده اى خنثى شده است.
به اين ترتيب مجموع مين هاى خنثى شده توسط پروژه "مسام" از بدو اجراى آن تاکنون به 236.797 مين رسيده، که توسط شورشيان تروريست حوثى در خاک يمن کاشته شده و بسيارى از غير نظاميان بي گناه يمنى را قربانى خود كرده است.
--واس
11:30 LOCAL TIME 08:30 GMT
0003