ارائه ى 719 خدمات پزشكى در اردوگاه زعترى اردن توسط درمانگاه هاى مركز امدادرسانى ملک سلمان

سهشنبه 1442/12/17 برابر با 2021/07/27
  • Share on Google+

عمّان 17 ذوالحجه 1442 هـ برابر با 27 ژوئيه 2021 م واس
درمانگاه هاى مركز امدادرسانى و فعاليت هاى بشردوستانه ى ملک سلمان روزگذشته در اردوگاه زعترى اردن به 719 بيمار از آوارگان سوريه خدمات پزشكى ارائه داده است.
اين درمانگاه ها در بخش بهداشت عمومى 203 بيمار، در بخش داخلى 55 بيمار، در بخش كودكان 122 بيمار، در بخش اورژانس 50 بيمار، در بخش دندان پزشکى 42 بيمار، در بخش زنان 105 بيمار مراجعه كننده داشته است.
و همچنين در بخش گوش و بينى 23 بيمار، و از خدمات آزمايشگاهى 35 بيمار و از خدمات بخش راديولوژى 49 بيمار بهره مند شده اند.
ودر بخش دوز واكسن به 35 بيمار تزريق شده است و 487 نسخه دارو به بيماران تجوز شده است.
--واس
12:05 LOCAL TIME 09:05 GMT
0004