ديدار معاون وزير امور خارجه كشورمان با رئیس اجرایی سازمان تربیت، فرهنگ و دانش عرب (الکسو)

جمعه 1442/12/20 برابر با 2021/07/30
  • Share on Google+

رياض 20 ذوالحجه 1442هـ برابر با 30 ژوئیه 2021م واس
مهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي معاون وزير امور خارجه كشورمان ديروز در مقر وزارت با آقاى هاني المقبل رئیس اجرایی سازمان تربیت، فرهنگ و دانش عرب (الکسو) ديدار كرد.
در اين ديدار مسايل مورد توجه مشترک مورد بررسى قرار گرفت.
--واس
14:38 LOCAL TIME 11:38 GMT
0002