استراتژی ملی ترابری و خدمات لجستیک: اهدافی بلندپروازانه برای پیشرفت و توسعه ترابری هوایی

دوشنبه 1442/12/23 برابر با 2021/08/02
  • Share on Google+

ریاض 23 ذوالحجه 1442 هـ برابر با 2 اوت 2021 م واس
ترابری هوایی یکی از مهمترین بخشهای صنعت ترابری و خدمات لجستیک به شمار می رود، و در ادامه توسعه و بهبود مستمر این بخش، در چارچوب استراتژی ملی ترابری و خدمات لجستیک کشور تلاش شده است این بخش مهم بهبود یافته و توسعه پیدا کند، که از جمله مهمترین اهداف افزایش ظرفیت بار به 4.5 میلیون تن است.
در این راستا همچنین برای افزایش ظرفیت مسافران به 330 میلیون نفر برنامه ریزی شده است تا اهداف دیگر صنایع و بخشهای مختلف کشور از جمله افزایش ظرفیت پذیرش زائران حج و عمره به 30 میلیون نفر و افزایش ظرفیت پذیرش گردشگران در کشور به 100 میلیون نفر، و افزایش مقصدهای بین المللی به 250 فرودگاه در سراسر جهان محقق گردد.
لازم به ذکر است عربستان سعودی دارای 29 فرودگاه است که 3 فرودگاه در رده بندی های جهانی از جمله گزارش جهانی اسکای ترکس 2020 جای دارند، و همچنین 4 فرودگاه جزو 10 فرودگاه دارای بیشترین پیشرفت در سطح جهان هستند، و خطوط هواپیمایی عربستان سعودی جزو شرکتهای پنج ستاره در سطح جهان قرار دارد.
--واس
17:49 LOCAL TIME 14:49 GMT
0013