سفير خادم حرمين شريفين در اتريش در جلسه ى فعلى شوراى حکام آژانس بين المللى انرژى اتمى شرکت كرد

پنج شنبه 1443/2/9 برابر با 2021/09/16
  • Share on Google+

وين 09 صفر 1443 هـ برابر با 16 سپتامبر 2021 م واس
شاهزاده عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم حرمين شريفين در اتريش و نماينده ى دائم سازمان هاى بين المللى در وين، در جلسه ى فعلى شوراى حکام آژانس بين المللى انرژى اتمى شرکت كرد.
وى در جريان شرکت در اين جلسه، خاطر نشان کرد که ايران به نقض برنامه ى جامع اقدام مشترک (برجام) ادامه مى دهد و از پايبندى به پروتکل الحاقى براى پيشبرد توسعه ى قابليت هاى هسته اى خود و توليد 60 درصدى اورانيوم غنى شده، به علاوه توليد 20 درصدى اورانيوم به شکل فلزى، سرپيچى مى كند، که عدم صلح آميز بودن برنامه ى هسته اى ايران را نشان مى دهد، علاوه بر اين، ايران همچنان از همکارى و عدم شفافيت در رسيدگى به خواسته هاى آژانس در مورد سايت "ترکازآباد" در حدود دو سال پيش و پرسش هاى آژانس در مورد احتمال وجود اورانيوم طبيعى در سايت هاى اعلام نشده، علاوه بر انتقال مواد هسته اى به سايت هاى ديگر که آژانس آنها را در اختيار ندارد، تفره مى رود.
وى بر اهميت رسيدن به يک توافق هسته اى جامع تر که همه ى کاستى هاى توافق کنونى را پوشش دهد، بطوريكه ايران در تلاش براى دستيابى به قابليت هاى توسعه ى سلاح هاى هسته اى از آن استفاده كرده است، و همچنين ضرورت در نظر گرفتن نگرانى هاى منطقه اى در نتيجه ى تشديد تنش ها با ايران و بى ثبات سازى امنيت و ثبات منطقه، به ويژه از آنجا که برنامه ى هسته اى ايران تهديدى براى گسترش واقعى سلاح هاى هسته اى در خاورميانه و جهان به شمار مى رود، و اين موارد مستلزم آن است که شوراى امنيت موضع گيرى جدى براى متوقف کردن باج خواهى هسته اى ايران و حفظ سيستم تضمين که در معرض خطر است، تأكيد كرد.
شاهزاده عبدالله بن خالد همچنين با تأكيد بر حمايت كشورمان از تمام تلاش هاى بين المللى با هدف جلوگيرى از دستيابى ايران به سلاح هسته اى و تقويت سيستم منع انتشار در منطقه و جهان، از کشورهاى عضو شورا خواست تا از آژانس و مديرکل آن، براى ادامه ى تلاش ها در اين زمينه، حمايت کامل به عمل آورند.
--واس
17:01 LOCAL TIME 14:01 GMT
0018