انجام مرمت سالانه ى محافظ حجر الاسود توسط رياست امور حرمين شريفين

پنج شنبه 1443/2/9 برابر با 2021/09/16
  • Share on Google+

مكه مكرمه 09 صفر 1443 هـ برابر با 16 سپتامبر 2021 م واس
رياست عمومى امور مسجد الحرام و مسجد نبوى کار نگهدارى و نظافت قاب حجر الاسود ساخته شده از سيم نقره اى که با آب طلا پوشانده شده، را انجام داد.
استاد احمد بن مساعد السويهرى مدير بخش روابط عمومى و رسانه اى مجتمع ملک عبدالعزيز براى ساخت پرده ى كعبه مشرفه، توضيح داد که کار تعمير و نگهدارى کعبه ى مشرفه بصورت شبانه روزى براى رفع فورى همه ى موارد مشاهده شده، به دست كارمندان ملى واجد شرايط انجام مى شود، بطوريکه کار تعمير و نظافت فورى توسط تيم خاصى از اداره ى پرده ى كعبه مشرفه در مسجد الحرام اجرا مى شود.
از سوى ديگر، استاد فهد بن حضيض الجابرى مدير بخش تعمير و نگهدارى پرده ى كعبه ى مشرفه، اظهار داشت که بخش نگهدارى و تعمير پرده ى كعبه ى مشرفه در مسجدالحرام، کارهاى نظافت و نگهدارى قاب حجر الاسود، و ركن يمانى ساخته شده از سيم نقره دوزى شده و با آب طلا پوشانده شده را انجام داده است، و همچنين دستگيره ى نگهبان در بالاى حجر الاسود قرار دارد، را تغيير داده است.
--واس
17:02 LOCAL TIME 14:02 GMT
0019