وزارت آموزش 12 محور اصلی و 25 محور تخصصی را به عنوان اولویتهای ملی پژوهش و ابتکار تعیین کرد

دوشنبه 1443/2/13 برابر با 2021/09/20
  • Share on Google+

ریاض 13 صفر 1443 هـ برابر با 20 سپتامبر 2021 م واس
وزارت آموزش عربستان سعودی 12 محور اصلی و 25 محور تخصصی را به عنوان اولویتهای ملی پژوهش و ابتکار و توسعه برای تسهیل در تدوین استراتژیهای پژوهشی نهادهای دانشگاهی و صنعتی و ملی تعیین کرد.
این اقدام در پی برگزاری کارگاههای تخصصی و جلسات و همایشهای علمی و تحلیل داده های مختلف و انجام پژوهشهای داخلی و جهانی صورت گرفته است.
در اولویت بندی محورهای پژوهش و ابتکار بیش از 25 وزارت و بخش صنعتی و خصوصی و همچنین پروژه های تابع چشم انداز سعودی 2030 مشارکت داشته اند، تا تلاشهای علمی و دانشگاهی و زحمات مراکز پژوهشی در مسیر رفع نیازهای علمی و صنعتی کشور پیش رود و مهمترین اهداف اساسی در هر زمینه را محقق سازد.
از جمله اولویتهای تعیین شده توسط وزارت آموزش، محورهایی مانند انرژی تجدیدپذیر، مدیریت آب، دفاع، امنیت، فضا، حج و عمره، فنآوریهای مدین در زمینه خدمات لجستیک و ترابری، فنآوری داده و توسعه اقتصادی و اجتماعی است.
--واس
13:31 LOCAL TIME 10:31 GMT
0007