ديدار فرمانده ى کل نيروهاى مشترک با نخست وزير يمن

دوشنبه 1443/2/13 برابر با 2021/09/20
  • Share on Google+

رياض 13 صفر 1443 هـ برابر با 20 سپتامبر 2021 م واس
سپهبد مطلق بن سالم الازيمع معاون ستاد کل و فرمانده ى کل نيروهاى مشترک، امروز با دکتر معين عبدالملک سعيد صبرى نخست وزير يمن، با همراهى آقاى سالم صالح بن بريک سالم وزير دارايى يمن و هيئت همراهش، ديدار كرد.
اين ديدار در چارچوب هماهنگى مستمر با فرماندهى نيروهاى مشترک ائتلاف حامى دولت مشروع يمن و حمايت هاى مستمر فرماندهى نيروهاى مشترک ائتلاف به رهبرى عربستان سعودى براى دستيابى به اهداف و آرمان هاى مورد نظر جهت حمايت و احياى دولت مشروع يمن، صورت مى پذيرد.
--واس
16:33 LOCAL TIME 13:33 GMT
0014