وزارت امور خارجه ى فلسطين مواضع رژيم صهيونيستى در حمايت از شهرک سازى هاى يهودى را محکوم کرد

دوشنبه 1443/2/13 برابر با 2021/09/20
  • Share on Google+

رام الله 13 صفر 1443 هـ برابر با 20 سپتامبر 2021 م واس
وزارت امور خارجه و مهاجران فلسطين مواضع رژيم اشغالگر صهيونيستى در حمايت از شهرک سازى هاى يهودى و ضد صلح را محکوم کرد و دولت رژيم اشغالگر صهيونيستى را مسئول كليه ى نتايج و پيامدهاى آن در روند صلح دانست.
وزارت امور خارجه در بيانيه ى امروز اعلام کرد که شهرک سازى هاى يهودى بزرگترين چالش و مانع اصلى هرگونه تلاش منطقه اى و بين المللى براى احياى روند صلح و آغاز مذاکرات بين طرفين فلسطينى و دولت رژيم اشغالگر صهيونيستى است و همچنين خاطرنشان کرد که موضع رسمى دولت رژيم اشغالگر صهيونيستى در حمايت از شهرک سازى هاى يهودى و مواضع اعلام شده در باره ى امتناع از مشارکت در يک فرايند سياسى مثمر، تخريب عمدى اين تلاش ها و همچنين موضع گيرى هاى ضد صلح است که پروژه ى استعمار توسعه طلبانه را عميق تر مى کند.
اين وزارتخانه همچنين از جامعه بين المللى به ويژه شوراى امنيت خواست مسئوليت هاى خود را بپذيرند و به قطعنامه هاى مربوطه به ويژه قطعنامه 2334 احترام بگذارند و اقدامات عملى لازم را براى تحت فشار قرار دادن دولت رژيم اشغالگر صهيونيستى و ملزم کردن آن به توقف شهرک سازى و دست کشيدن از همه ى مناطق طبقه بندى شده (C) به عنوان بخشى جدايى ناپذير از سرزمين دولت فلسطين، اقدامات لازم را انجام دهند.
--واس
17:12 LOCAL TIME 14:12 GMT
0016