توزيع 3.000 كارتن خرما در استان المهره يمن توسط مركز امداد رسانى ملک سلمان

دوشنبه 1443/2/13 برابر با 2021/09/20
  • Share on Google+

رياض 13 صفر 1443هـ برابر با 20 سپتامبر 2021م واس
مركز امداد رسانى و فعاليت هاى بشردوستانه ملک سلمان، ديروز تعداد 3.000 كارتن خرما ميان 3.000 خانواده از خانواده هاى آواره و آسيب ديده در شهرستان سيحوت و المسيله در استان المهره يمن را توزيع كرد.
توزيع اين كمک ها در چارچوب برنامه هاى عربستان سعودى براى کمک به بخش هاى مختلف يمن بدون تبعيض صورت مى گيرد
--واس
19:08 LOCAL TIME 16:08 GMT
0025