آغاز به كار فاز اول جداكردن مسيرهاى ويژه براى افراد داراى معلوليت حرکتى در برخى ورودى هاى مسجدالحرام

سهشنبه 1443/2/14 برابر با 2021/09/21
  • Share on Google+

مكه مكرمه 14 صفر 1443 هـ برابر با 21 سپتامبر 2021 م واس
مديريت خدمات اجتماعى و داوطلبانه در رياست عمومى امور مسجدالحرام و مسجدنبوى، با همکارى اداره مديريت جمعيت انبوه، اولين فاز جداكردن مسيرهاى ويژه براى افراد داراى معلوليت حرکتى در برخى ورودى هاى مسجدالحرام را اجرا كرد.
احمد البرکاتى مديرکل امور اداره ى عمومى افراد داراى معلوليت، اظهار داشت که کار براى توسعه ى اين مسيرهاى ويژه، و افزايش تعداد آنها در تمام ورودى هاى مسجدالحرام در چندين فاز ادامه دارد.
از سوى ديگر، مهندس امجد بن عايض الحازمى معاون رياست عمومى در امور خدمات اجتماعى و داوطلبانه، اظهار داشت که رياست عمومى امور مسجدالحرام و مسجدنبوى براى خدمات رسانى براى به اين گروه عزيز و ارائه ى همه ى خدمات به آنها تلاش مى كند، وى با اشاره به اينکه اين تلاش ها مطابق برنامه ريزى هاى رياست عمومى (2024) است، افزود كه اين برنامه ها همچنين همگام با برنامه هاى توسعه اى كشورمان بر اساس چشم انداز (2030) است.
--واس
14:01 LOCAL TIME 11:01 GMT
0007