روز ملى / ملک عبدالعزيز منهج شورا را به عنوان يک اصل اساسى در اداره ى امور کشور تصويب كردند

سهشنبه 1443/2/14 برابر با 2021/09/21
  • Share on Google+

رياض 14 صفر 1443 هـ برابر با 21 سپتامبر 2021 م واس
ملک عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - در برخورد با شهروندان و اداره ى کشور، سياستى را بر اساس شورا و مشاوره با هموطنان و استفاده از آراى آنان، با هدايت گرفتن از آنچه در دين پاک اسلام براى ما به ارمغان رسيده، اتخاذ نموده است، و اين رويکرد صحيح که پسرانش پس از ايشان از آن پيروى کرده اند، تأثير زيادى در انسجام و پيشرفت بزرگ به دست آمده، بر اساس همبستگى و انسجام دولت و شهروندان، داشته است.
در تجسم اين رويکرد، جلسات ملک عبدالعزيز با شهروندان پيوسته و مداوم بود و به آنان نصيحت و راهنمايى ارائه مى دادند، اگرچه او بيش از آنچه كه سخن مى گفت عمل مى كرد، اما با اين حال، او کلماتى جاودانه اى براى ما باقى گذاشته است که حکمت و صحت انديشه و نظر او را ثبت كرده است، بطوريكه سخنان او موضعى بود که بايد به آن پايبند بود، منهجى بود که در بايد در مسير آن حركت كرد، و حقى بود كه با آن باطل دشمنان را آشكار مى سازد.
برگرفته از همين اساس که ملک عبدالعزيز امور کشور و شهروندانش را اداره مى کرد، روابط کشورش را با برادران عرب و مسلمان و همچنين روابط قوى با جامعه بين المللى برقرار ساخته بود.
او در برخورد با همه مسائل مربوط به ملت خود در تمام سطوح صريح بود و رويدادهاى پى در پى تا به امروز بينش صحيح و رويکرد صحيح وى را در همه ى گفتارها و اعمال خود ثابت کرده است، و اين بينش و منهج يک اصل اساسى براى كشورمان در همه ى امور داخلى و خارجى خود بوده است.
امروز ما شاهد يک واقعيت روشنى هستيم، که ملک عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - بنيانگذار كشورمان آن را بنياد نهاده است، و ما شخصيت بزرگ او را به ياد مى آوريم، که مى گفت: (من از جمله ى افرادى نيستم که بى حساب و كتاب صحبت مى کنند، من يک مرد عمل هستم، كه اگر بگويم انجام مى دهم، و در دين و شرف من شرم آور است که کلمه اى را بگويم و به آن عمل نكنم، و اين چيزى است که من به آن عادت نکرده ام و دوست ندارم هرگز به آن عادت كنم).
--واس
14:35 LOCAL TIME 11:35 GMT
0008