"سازمان همکارى اسلامى" تلاش هاى ناكام حوثى ها براى هدف قرار دادن غيرنظاميان در خميس مشيط با دو پهپاد انفجارى را محکوم كرد

سهشنبه 1443/2/14 برابر با 2021/09/21
  • Share on Google+

جده 14 صفر 1443 هـ برابر با 21 سپتامبر 2021 م واس
دكتر يوسف بن احمد العثيمين دبيركل سازمان همكارى اسلامى تلاش هاى ناكام شورشيان تروريست حوثى مورد حمايت ايران، براى هدف قرار دادن غيرنظاميان در خميس مشيط با دو پهپاد انفجارى را به شدت محکوم کرد، وى همچنين از توانايى هاى دفاعى نيروهاى ائتلاف حامى دولت مشروع يمن تمجيد کرد، اين پهپادها قبل از وصول به اهدفشان رهگيرى و منهدم شدند.
دبيرکل سازمان همکارى اسلامى تأکيد کرد که اين سازمان اقدامات تروريستى انجام شده توسط شورشيان تروريست حوثى و حاميان مالى و تسليحاتى آنها را، محکوم مى کند و اين اقدامات را "جنايت جنگى" مى داند.
دكتر العثيمين مجدداً تأکيد کرد که اين سازمان در يک صف در کنار عربستان سعودى، در برابر اين اقدامات خصمانه و سيستماتيک که توسط شورشيان تروريست حوثى براى هدف قراردادن غيرنظاميان كشورمان انجام مى شود، ايستاده است.
--واس
15:53 LOCAL TIME 12:53 GMT
0010