ديدار وزير مشاور دولت در امور خارجه كشورمان با نماینده ويژه آمریکا در امور یمن

سهشنبه 1443/2/14 برابر با 2021/09/21
  • Share on Google+

رياض 14 صفر 1443هـ برابر با 21 سپتامبر 2021م واس
استاد عادل بن احمد الجبير وزير مشاور دولت در امور خارجه و عضو شوراى وزيران امروز در رياض با آقاى تیموثی لیندرکینگ نماینده آمریکا در یمن ديدار كرد.
در اين ديدار آخرين تحولات يمنى و کمک های بشردوستانه سعودى به يمن و تعداى از مسايل مورد توجه مشترک مورد بررسى قرارگرفت.
--واس
16:41 LOCAL TIME 13:41 GMT
0012