تاکید اتحادیه عرب بر تمایل با شراکت استراتژیک با سازمان ملل برای جلوگیری از درگیریها و بحرانها

سهشنبه 1443/2/14 برابر با 2021/09/21
  • Share on Google+

قاهره 14 صفر 1443هـ برابر با 21 سپتامبر 2021م واس
اتحادیه عرب بر پشتیبانی کامل خود از تلاشهای سازمان ملل برای تقویت صلح پایدار از جمله تعهدات خود به حفظ و برقراری صلح تاکید کرد.
در بیانیه اتحادیه عرب به مناسبت روزی جهانی صلح، بر تمایل این نهاد برای برقراری شراکت استراتژیک با سازمان ملل با هدف جلوگیری از درگیریها و بحرانها و پایان دادن به آنها و ساختن جهانی پر از صلح و آرامش تاکید شده، و از همه کشورهایی که شاهد درگیریهای مسلحانه هستند دعوت شده است به شکل فوری آتش بس را برقرار ساخته و به دنبال رسیدن به راه حل سیاسی باشند.
اتحادیه عرب از همگان دعوت کرده است برای انتشار صلح تلاش کرده، قدمهای مورد نیاز برای تحقق توسعه اقتصادی و اجتماعی و تقویت امنیت و صلح و حاکمیت قانون و نهادینه سازی ارزشهای مبتنی بر احترام به حقوق بشر را بردارند.
--واس
17:50 LOCAL TIME 14:50 GMT
0014