توزيع وعده هاى غذايى در بين روزه داران در روزهاى (ايام البيض) در مسجدالحرام توسط رياست حرمين شريفين

سهشنبه 1443/2/14 برابر با 2021/09/21
  • Share on Google+

مكه مكرمه 14 صفر 1443 هـ برابر با 21 سپتامبر 2021 م واس 13، 14 و 15 از هر ماه قمرى،
رياست عمومى امور مسجدالحرام و مسجدنبوى، بيش از (1000) وعده غذايى را در طى روزهاى 13، 14 و 15 از هر ماه قمرى (ايام البيض) در بين زائران روزه دار توزيع كرد، اين فعاليت ها به عنوان بخشى از تلاش هاى اداره ى تطهير و فرش هاى مسجدالحرام، به نمايندگى از بخش امور روزه داران در روزهاى (ايام البيض) ماه جارى، انجام داده است.
استاد ابراهيم بن عبدالله الحجيلى مدير بخش سفره هاى روزه داران، توضيح داد که اين فعاليت ها به عنوان بخشى از ابتکارعمل توزيع وعده هاى غذايى در بين روزه داران در روزهاى (ايام البيض) است، كه حدود 30 کارمند براى نظارت بر توزيع بيش از 1000 وعده ى غذايى و بيش از 2000 بسته ى خرماى بدون دانه در داخل مسجدالحرام، استخدام كرده است.
وى افزود: اين بخش با در نظر گرفتن اقدامات احتياطى و پيشگيرانه مورد تأييد وزارت بهداشت براى توزيع خيرى اين وعده ها در بين زائران و معتمران، کارکردهاى هماهنگى، نظارت و سازماندهى توزيع آنها را در اماكن مخصوص در مسجدالحرام، براى جلوگيرى از ازدحام جمعيت، انجام مى دهد.
--واس
17:58 LOCAL TIME 14:58 GMT
0015