رئيس مجلس سناى پاکستان سفير المالکى را به حضور پذيرفت

چهار شنبه 1443/2/15 برابر با 2021/09/22
  • Share on Google+

اسلام آباد 15 صفر 1443 هـ برابر با 22 سپتامبر 2021 م واس
سناتور محمدصادق سنجرانى رئيس مجلس سناى پاکستان امروز، استاد نواف بن سعيد مالکى سفير خادم حرمين شريفين در جمهورى اسلامى پاکستان را به حضور پذيرفت.
در طى اين ديدار که در مقر پارلمان ملى در اسلام آباد برگزار شد، دو طرف ضمن گفت گوهاى صميمانه، روابط دوجانبه بين دو کشور و راه هاى تقويت آنها در زمينه هاى مختلف را مورد بررسى قرار دادند.
--واس
16:26 LOCAL TIME 13:26 GMT
0013