ویلچرهای مسجد الحرام، از ویلچر چوبی تا ویلچرهای پیشرفته و هوشمند

یکشنبه 1443/2/19 برابر با 2021/09/26
  • Share on Google+

مکه مکرمه 19 صفر 1443 هـ برابر با 26 سپتامبر 2021 م واس
خدمات ویلچرهای مسجد الحرام در سالهای گذشته شاهد پیشرفت و تحول چشمگیری بوده است.
در گذشته دور برای افراد سالمند یا ناتوان از صندلیهای چوبی استفاده می شد که افراد آن را بر دوششان گذاشته و فرد سالمند را بر آن حمل می کردند، تا بتواند مناسک طواف یا سعی را به جای آورد.
پس از مدتی این صندلیها با ویلچرهای دستی چوبی و فلزی پوشیده شده با اسفنج سبز رنگ جایگزین شد، و پس از آن از ویلچرهای دستی سبک مورد استفاده قرار گرفت، و از طریق مراکز تعیین شده در مسجد الحرام در اختیار زائران و حجاج قرار می گرفت.
در ادامه توسعه و بهبود خدمات مختلف مسجد الحرام، ریاست کل امور حرمین شریفین ویلچرهای برقی و هوشمند جدیدی با امکانات پیشرفته و بر اساس استانداردهای جهانی تهیه کرده است، که ادای مناسک را برای سالمندان و افراد معلول و ناتوان آسان می سازد.
اداره خدمات ویلچرهای مسجد الحرام در این راستا 8000 ویلچر، شامل 3000 ویلچر برقی مدرن و 5000 ویلچر دستی تهیه کرده است که در اختیار زائران قرار می گیرد.
این ویلچرها به شکل مستمر ضدعفونی شده و پس از هر بار ضدعفونی با برچسب مخصوصی متمایز می شوند، و برای استفاده زائران در دسترس قرار خواهند داشت.
--واس
14:18 LOCAL TIME 11:18 GMT
0009