بحرين حمله ى تروريستى شورشيان تروريست حوثى با دو پهپاد انتحارى به سمت كشورمان را شدت محکوم كرد

یکشنبه 1443/2/19 برابر با 2021/09/26
  • Share on Google+

منامه 19 صفر 1443 هـ برابر با 26 سپتامبر 2021 م واس
بحرين حمله ى تروريستى شورشيان تروريست حوثى با دو پهپاد انتحارى براى هدف قرار دادن غيرنظاميان و تأسيسات غيرنظامى و تهديد امنيت و ثبات كشورمان را شدت محكوم كرد.
وزارت امور خارجه بحرين بر حمايت کامل بحرين از كشورمان در همه ى اقدامات بازدارنده اى که براى جلوگيرى از اين حملات تروريستى متخاصم انجام مى دهد، تأکيد کرد، و همبستگى خود را با تلاش كشورمان براى حفاظت از سرزمين، شهروندان و مقيمان خود اعلام کرد، و همچنين از جامعه بين المللى خواست تا مسئوليت هاى خود را در محکوميت اين اقدامات جنايتکارانه تروريستى كه با تمام قوانين بين المللى و ارزش هاى انسانى مغايرت دارد، بر عهده بگيرد.
--واس
16:06 LOCAL TIME 13:06 GMT
0012