با حمايت مرکز امداد رسانى ملک سلمان.. مرکز درمانى جعده طى يک هفته به 1,499 نفر خدمات رسانى کرد

یکشنبه 1443/2/19 برابر با 2021/09/26
  • Share on Google+

حجه 19 صفر 1443هـ برابر با 26 سپتامبر 2021م واس
مرکز درمانى جعده واقع در بخش ميدي استان حجه‌ى يمن از 02 تا 08 سپتامبر 2021 ميلادى با حمايت مرکز امداد رسانى ملک سلمان به 1,499 نفر خدمات رسانى کرده است.
طى اين مدت 401 نفر به بخش اورژانس، 231 نفر به بخش گوارش و بيمارى‌هاى داخلى، 98 نفر به بخش بهداشت توليد و زايمان، 362 به بخش مبتلايان به بيمارى‌هاى واگيردار، 357 نفر به بخش اطلاعات پزشکى، 50 نفر به بخش پانسمان، 565 نفر به آزمايشگاه، 160 نفر به بخش راديولوژى، 550 نفر به بخش پرستارى، 11 نفر به بخش حولات پزشکى، 4 نفر به بخش زايمان مراجعه کرده‌اند و براى 1.142 نفر دارو تجويز شده است و دو برنامه‌ى از بين بردن زباله‌ها نيز اجرا شده است.
--واس
17:03 LOCAL TIME 14:03 GMT
0013