سازمان همكارى اسلامى شليک يک موشک بالستيک توسط شورشيان تروريست حوثى به سمت نجران را محکوم کرد

یکشنبه 1443/2/19 برابر با 2021/09/26
  • Share on Google+

جده 19 صفر 1443 هـ برابر با 26 سپتامبر 2021 م واس
دكتر يوسف بن احمد العثيمين دبيركل سازمان همكارى اسلامى، شليک يک موشک بالستيک توسط شورشيان تروريست حوثى به سمت نجران را به شدت محكوم كرد، وى از توانايى هاى نظامى نيروهاى ائتلاف حامى دولت مشروع يمن براى رهگيرى و منهدم كردن اين موشک قبل از وصول به هدفش قدردانى كرد.
وى مجدداً بر حمايت سازمان همکارى اسلامى از کليه اقدامات نيروهاى ائتلاف براى مقابله با اقدامات شورشيان تروريست حوثى براى حفاظت از غيرنظاميان و تأسيسات غيرنظامى تأکيد کرد و بر موضعگيرى و همبستگى اين سازمان با عربستان سعودى در پاسخ به جنايات تروريستى انجام شده توسط اين شورشيان و حمايت از همه ى اقدامات كشورمان در جهت حفظ امنيت و ثبات، و امنيت شهروندان و مقيمان سرزمين هاى خود تأكيد كرد.
--واس
18:11 LOCAL TIME 15:11 GMT
0015