اتحاديه ى عرب کشته شدن 5 فلسطينى به دست نيروهاى رژيم اشغالگر صهيونيستى را محکوم کرد

یکشنبه 1443/2/19 برابر با 2021/09/26
  • Share on Google+

قاهره 19 صفر 1443 هـ برابر با 26 سپتامبر 2021 م واس
اتحاديه ى عرب جنايت خونينى که نيروهاى رژيم اشغالگر صهيونيستى شب گذشته در استان هاى قدس و جنين انجام دادند و منجر به کشته شدن 5 فلسطينى و زخمى شدن چندين نفر ديگر شد، را محکوم کرد.
اتحاديه ى عرب امروز در بيانيه اى بر ضرورت ارائه ى سازوکارهاى لازم كه سازمان ملل آن را براى حفاظت بين المللى از مردم فلسطين، از طريق پايان دادن به اشغالگرى و تمكين مردم فلسطين براى رسيدن به حقوق خود و تجسم کشورى مستقل فلسطينى با پايتختى قدس تصويب كرده است، تأكيد كرد.
اين اتحاديه از جامعه بين المللى خواست تا مسئوليت هاى خود را براى متوقف کردن اين جنايات و پايان دادن به تجاوزات مداوم و رو به افزايش رژيم اشغالگر صهيونيستى، بر عهده گرفته و به طور موثر و سريع در اجراى تصميمات جامعه بين المللى و حمايت از حقوق بين الملل اقدام كنند، در اين بيانيه همچنين مقامات و دولت رژيم اشغالگر صهيونيستى را مسئول اين جنايات و عملکردهايى دانست که امنيت و ثبات بين المللى را تهديد مى کند و خواستار پاسخگويى و تعقيب کيفرى بين المللى اين رژيم اشغالگر شد.
--واس
18:32 LOCAL TIME 15:32 GMT
0017