برنامه‌ی «مسام» مرکز امداد رسانی ملک سلمان طی یک هفته بیش از ۱۷۰۰ مین را در یمن خنثی کرد

یکشنبه 1443/2/19 برابر با 2021/09/26
  • Share on Google+

عدن ۱۹ صفر ۱۴۴۳ هـ‌ برابر با ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱م واس
برنامه‌ی «مسام»‌ مرکز امداد رسانی ملک سلمان موفق شد طی هفته‌ی چهارم ماه سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی ۱۷۵۵ مین کارگذاری شده توسط شورشیان تروریست حوثی در مناطق مختلف یمن را خنثی کند که شامل ۸ مین ضد شخص، ۱۲۰۳ مین ضد تانک، و ۵۴۳ ماده‌ی منفجره و یک نارنجک بوده است.
در استان عدن ۴۶ مین ضد تانک و ۱۶۴ ماده‌ی منفجره، و در استان جوف ۳۲۰ مین ضد تانک، و در بخش یتیمه ۱۱۱۲ مین ضد تانک، و در بخش خب الشعف در استان جوف ۴ ماده‌ی منفجره، و در بخش قعطبه استان ضالع ۲ مین ضد افراد و در بخش خوخه استان حدیده ۴ مین ضد تانک و ۹۴ ماده‌ی منفجره، و در بخش مسیمیر استان لحج ۱۷۵ ماده‌ی منفجره، و در بخش عتق استان شبوه ۴۵ ماده‌ی منفجره، و در استان تعز یک مین ضد تانک و دو ماده‌ی منفجره، و در بخش الوازعیه یک عدد نارنجک، و در بخش المخا ۵ مین ضد افراد، ۱۱مین ضد تانک و ۱۶ ماده‌ی منفجره، و در بخش موزع ۱۶ مین ضد تانک، و ۲۱ ماده‌ی منفجره، و در بخش ذباب یک مین ضد افراد، و ۱۳ مین ضد تانک و ۲۲ ماده‌ی منفجره خنثی شد.
بنابر این مجموع مین‌های خنثی شده در این ماه ۵۷۸۵ مین و مجموع مین‌های خنثی شده از زمان راه‌اندازی برنامه‌ی مسام ۲۷۷ هزار و ۶۰ مین بوده که جان بسیاری کودکان و زنان و سالمندان بیگناه یمنی را گرفته است.
مرکز امداد رسانی ملک سلمان به فعالیت‌های خود برای زدودن خطر مین‌ها بر مردم یمن و پاکسازی یمن از مین‌های کارگذاری شده توسط شورشیان حوثی ادامه می‌دهد.
--واس
18:55 LOCAL TIME 15:55 GMT
0019