سازمان همكارى اسلامى حملات شورشيان تروريست حوثى با پهپاد هاى انتحارى به سمت غيرنظاميان در كشورمان را به شدت محکوم کرد

جمعه 1443/3/9 برابر با 2021/10/15
  • Share on Google+

جده 09 ربيع الاول هـ برابر با 15 اكتبر 2021م واس
دكتر يوسف بن احمد العثيمين دبيركل سازمان همكارى اسلامى، ديروز در بيانيه ى شديد الحن، حملات شورشيان تروريست حوثى با پهپاد هاى انتحارى به سمت غيرنظاميان در كشورمان را به شدت محکوم کرد.
دكتر العثيمين بر همبستگى اين سازمان براى اتخاذ كليه ى تدابيرى كه نيروهاى ائتلاف براى خنثى سازى حملات شورشيان تروريست حوثى، طبق قوانين و هنجارهاى بين المللى براى دفاع از غيرنظاميان انجام مى دهند، تأكيد كرد.
--واس
13:47 LOCAL TIME 10:47 GMT
0003