ادامه توزيع لباس بين خانواده هاى آواره در استان مأرب توسط مرکز امدادرسانى ملک سلمان

جمعه 1443/3/9 برابر با 2021/10/15
  • Share on Google+

مارب 09 ربيع الاول 1443 هـ برابر با 15 اكتبر 2021 م واس
مرکز امدادرسانى و فعاليت هاى بشردوستانه ى ملک سلمان، همچان به اجراى پروژه ى توزيع لباس بين خانواده هاى آواره در استان مأرب، ادامه مى دهد.
چنانچه در روز گذشته تعداد 4,328 قطعه لباس در اردوگاه آوارگان سويدا واقع در شهرستان مأرب در استان مأرب توزيع شد که از اين آن تعداد 2,164 دختر و زن آواره بهرمند شدند.
اين بخشى از فعاليت هايى است که مرکز امدادرسانى ملک سلمان در اختيار مراکز آوارگان و تجمعات در استان هاى مختلف يمن قرار مى دهد.
--واس
16:56 LOCAL TIME 13:56 GMT
0006