مرکز اورژانس حجه با حمايت مرکز امدادرسانى ملک سلمان طى ماه سپتامبر تعداد 8.606 خدمات را ارائه داده است

یکشنبه 1443/3/11 برابر با 2021/10/17
  • Share on Google+

حجه 11 ربيع الاول 1443هـ برابر با 17 اكتبر 2021م واس
مرکز فوريت کنترل بيمارى هاى همه گير در منطقه ى حيران واقع در استان حجه ى يمن، با حمايت مرکز امدادرسانى و اقدامات بشردوستانه ملک سلمان تعداد 8.606 خدمات پزشکى و درمانى را به بيماران در طى ماه سپتامبر 2021 ميلادى ارائه داده است.
در بخش ثبت نام تعداد 3.840 بيمار، در بخش بررسى ها 841 نفر و در بخش کلينيک بسترى 85 نفر مراجعه كرده اند، در حالى که تعداد 3.840 نسخه دارو توزيع شده است.
و همچنين در بخش آزمايشگاه تعداد 782 نفر، در بخش اپيدميولوژى تعداد 3.840 نفر، در بخش آگاهى و آموزش تعداد 1.446 نفر و در بخش ارجاع پزشکى 25 نفر مراجعه کرده اند، در حالى که 11 فعاليت دفع زباله انجام شده است.
--واس
15:10 LOCAL TIME 12:10 GMT
0012