پارلمان عرب مرکز عربى مبارزه با تروريسم و فكر افراطى را افتتاح كرد

یکشنبه 1443/3/11 برابر با 2021/10/17
  • Share on Google+

قاهره 11 ربيع الاول 1443 هـ برابر با 17 اكتبر 2021 م واس
آقاى عادل العسومى رئيس پارلمان عرب، ديروز مرکز عربى مبارزه با تروريسم و فكر افراطى را افتتاح کرد، اين مركز به عنوان ابزارى نهادى براى ارائه ى پشتيبانى فنى از نمايندگان پارلمان در اين زمينه حياتى تأسيس شده است.
اين افتتاح امروز در جريان افتتاح کار اولين جلسه ى عمومى، براى برگزارى دومين دوره از سومين فصل قانونگذارى پارلمان عرب در اتحاديه ى کشورهاى عربى صورت گرفت.
آقاى العسومى در سخنرانى خود گفت: اين مرکز اولين نمونه از اين نوع مراكز در سطح كشورهاى عربى است و اميدوارم به يک مرکز منطقه اى و بين المللى براى حمايت از تلاش هاى پارلمان عرب در زمينه ى مبارزه با تروريسم و فكر افراطى تبديل شود.
--واس
15:27 LOCAL TIME 12:27 GMT
0013