وزير مشاور دولت در امور خارجه سفير اسپانيا در كشورمان را به حضور پذيرفت

یکشنبه 1443/3/11 برابر با 2021/10/17
  • Share on Google+

رياض 11 ربيع الاول 1443 هـ برابر با 17 اكتبر 2021 م واس
استاد عادل بن احمد الجبير وزير مشاور دولت در امور خارجه و عضو شوراى وزيران، امروز در مقر وزارت امور خارجه در رياض آقاى آلباروآ ايرانزو سفير اسپانيا در كشورمان را به حضور پذيرفت.
در جريان اين ديدار، روابط دوجانبه بين دو کشور دوست و آخرين تحولات منطقه اى و بين المللى مورد توجه مشترک را بررسى کردند.
دكتر عبدالرحمن الرسى معاون اين وزارتخانه در امور بين المللى چندجانبه حضور داشت.
--واس
15:46 LOCAL TIME 12:46 GMT
0014