وزارت امور خارجه فلسطين: سکوت جامعه بين المللى در قبال شهرک سازى ها اعتبار پايبندى به فصل بين دو کشور را زير سوال مى برد

یکشنبه 1443/3/11 برابر با 2021/10/17
  • Share on Google+

رام الله 11 ربيع الاول 1443 هـ برابر با 17 اكتبر 2021 م واس
وزارت امور خارجه و مهاجران فلسطين پروژه ى احداث ايستگاه بزرگ اتوبوس استعمارى در جاده ى بين رام الله و نابلس، در نزديکى پاسگاه نظامى "زعتره"، در جنوب نابلس را محکوم کرد.
وزارت امور خارجه در بيانيه ى مطبوعاتى اعلام کرد که هدف از شهرک سازى هاى يهودى تسهيل حرکت شهرک نشينان در همه ى جهت ها، از جمله اتصال شبکه ى راه استعمارى به عمق رژيم صهيونيستى است، شبکه اى که دولت هاى پي در پى اين رژيم بودجه هاى هنگفتى را به طور عمومى و رسمى براى احداث آن اختصاص داده اند، و هزاران هكتار و مناطق وسيعى از سرزمين فلسطين را بلعيده و منجر به جدايى کرانه باخترى اشغالى و جداسازى سرزمين هاى فلسطينى از يکديگر و تبديل آنها به جزايرى شده، که در مجاورت خيابان هاى و شهرک ها فرو مى روند.
اين وزات فلسطينى رژيم اشغالگر صهيونيستى، به رياست نفتالى بينت را به طور کامل و مستقيم مسئول گسترش شهرک ها سازى هاى يهودى در سرزمين فلسطين دانست و وى را مسئول پيامدهاى فاجعه بار آن، براى از دست دادن فرصت حل سياسى از طريق مذاکره و همچنين امنيت و ثبات در منطقه توصيف كرد.
--واس
20:31 LOCAL TIME 17:31 GMT
0023