دیدار وزیر صنعت و منابع معدنی سعودی با کارآفرینان خلیجی در بحرین

چهار شنبه 1443/3/14 برابر با 2021/10/20
  • Share on Google+

ریاض 14 ربیع الاول 1443 هـ برابر با 20 اکتبر 2021 م واس
وزیر صنعت و منابع معدنی کشورمان به همراه وزرای صنعت دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج عربی امروز در چارچوب ایجاد پلهای ارتباطی میان بخش صنعت با کارآفرینان و بازرگانان در همه کشورهای خلیجی با جمعی از کارآفرینان خلیجی دیدار کرد.
استاد بندر بن ابراهیم الخریف در این دیدار بر اهتمام وزارت صنعت به جذب سرمایه ها و کارآفرینان تاکید کرد، به ویژه با توجه به توانایی این بخش بر استفاده از فنآوریهای جدید برای تقویت نوآوری و اختراع در صنایع که زمینه را برای ورود سرمایه گذاران جدید فراهم می سازد.
وی اشاره کرد که جذب کارآفرینان یکی از بخشهای مهم صنعت به شمار می رود و مورد توجه وزارت قرار دارد، و توضیح داد که بیش از 84% از سرمایه های تامین شده توسط صندوق توسعه صنعتی سعودی در سال جاری به کارگاههای کوچک اختصاص یافته، و کارگاههای کوچک و متوسط بیش از 90% کارگاههای کل سعودی را تشکیل می دهند.
وزیر صنعت و منابع معدنی کشورمان تاکید کرد که گسترش فنآوریهای انقلاب صنعتی چهارم به ایجاد بخش صنعتی جذاب و مهمی برای کارآفرینان و بازرگانان کمک کرده، آنان را به سرمایه گذاری در این زمینه تشویق خواهد نمود، و اضافه کرد که انحصار بخش صنعت در سرمایه های بزرگ اکنون توجیهی ندارد.
--واس
14:37 LOCAL TIME 11:37 GMT
0007