مشارکت هیئت اعزامی عربستان سعودی در جلسه کمیته همکاری صنعتی کشورهای خلیج به ریاست وزیر صنعت و منابع معدنی

چهار شنبه 1443/3/14 برابر با 2021/10/20
  • Share on Google+

منامه 14 ربیع الاول 1443 ه ق برابر با 20 اکتبر 2021 م
استاد بندر بن ابراهیم الخریف، وزیر صنعت و منابع معدنی عربستان سعودی در راس هیئتی در چهل و هشتمین جلسه کمیته همکاری صنعتی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج عربی در شهر منامه، پایتخت بحرین، شرکت کرد.
در این جلسه اهمیت صنعت در تقویت و رشد اقتصاد کشورهای خلیج و روشهای همکاری برای کمک به صنعت کشورها مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین موضوعات مربوط به تقویت همکاریها میان کشورهای خلیج در زمینه صنعت برای بهبود رشد اقتصادی و نقش کمیته در تشویق به فعالیت صنعتی در کشورهای خلیج و مقابله با چالشها و مشکلات به بحث گذاشته شد.
- - واس - -
17:08 LOCAL TIME 14:08 GMT
0012