رياست حرمين شريفين ابتکارعمل "در خدمت شما" را در مسجدالحرام آغاز كرد

چهار شنبه 1443/3/14 برابر با 2021/10/20
  • Share on Google+

مكه مكرمه 14 ربيع الاول 1443 هـ برابر با 20 اكتبر 2021 م واس
رياست عمومى امور مسجدالحرام و مسجدنبوى، به نمايندگى از اداره ى خدمات اجتماعى و فعاليت هاى داوطلبانه، طرح "در خدمت شما" را آغاز کرد، که هدف آن استقبال از سالمندان و افراد داراى معلوليت و گرداندن ويلچرها در صحن طواف و مسغى است.
مهندس امجد بن عايض الحازمى معاون رئيس عمومى در امور خدمات اجتماعى و فعاليت هاى داوطلبانه، تأكيد کرد که اين اداره، به نمايندگى از اداره ى کل هماهنگى فعاليت هاى داوطلبانه، در مراحل اوليه براى ارائه ى بسيارى از خدمات داوطلبانه که به راحتى زائران مسجدالحرام کمک مى کند، آماده شده است، از جمله تهيه ى چتر، هديه ها و خدمات مورد نياز سالمندان و افراد داراى معلوليت، علاوه بر بسيارى از ابتکارعمل هاى ديگر.
وى اظهار داشت که اداره ى کل هماهنگى فعاليت هاى داوطلبانه، کليه ى اقدامات احتياطى و پيشگيرانه را در روند گرداندن ويلچرها رعايت مى كند، و کليه خدمات آن مطابق با دستورالعمل هاى بهداشتى است که توسط رياست عمومى مسجدالحرام و مسجدنبوى، به منظور حفظ ايمنى زائران در نظر گرفته شده است.
قابل ذکر است که تعداد داوطلبان در اين اداره بالغ بر (200 داوطلب) است، که به زائران مسجدالحرام خدمات ارائه مى دهند تا آنان مناسک خود را با سهولت هر چه بيشتر انجام دهند.
--واس
17:19 LOCAL TIME 14:19 GMT
0013