عربستان سعودی همزمان با روز جهانی لکنت زبان برای فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در این زمینه تلاش می کند

پنج شنبه 1443/3/15 برابر با 2021/10/21
  • Share on Google+

جده 15 ربیع الاول 1443 هـ برابر با 21 اکتبر 2021 م واس
همزمان با اهتمام جهانی به موضوع لکنت زبان به مناسبت روز جهانی لکنت (روز 22 اکتبر)، پادشاهی عربستان سعودی نیز با فعالیتهای فرهنگی و فکری با هدف اطلاع رسانی در زمینه لکنت زبان و روشهای پیشگیری و درمان آن و تشویق به رعایت رفتارهای درست در این زمینه به همراهی با تلاشهای بین المللی می پردازد.
کارشناسان و متخصصین لکنت زبان را نوعی ناتوانی در ادای صحیح کلمات و سخن گفتن می دانند، که باعث دشواری در ارتباط با دیگران می شود، و در هنگام عصبانیت، هیجان یا خستگی و فشار شدت می یابد، و از جمله انواع آن لکنت زودرس در کودکان (رایجترین شکل لکنت)، لکنت اکتسابی، لکنت به خاطر سکته مغزی و خونریزی مغزی و دیگر آسیبهای مغزی است.
لازم به ذکر است از مهمترین اهداف اهتمام به روز جهانی لکنت زبان اطلاع رسانی در این زمینه با برگزاری همایشها، کارگاهها و سخنرانیها در مدارس و توزیع بروشورهای تبلیغاتی در این زمینه است، و سازمانهای بین المللی و موسسات فعال در این مباحث برای آگاه سازی مردم در مورد نحوه تعامل با افراد دارای لکنت زبان و کمک به آنان در مسیر بهبودی تلاش می کنند.
--واس
14:16 LOCAL TIME 11:16 GMT
0008