برگزاری جلسه کمیته مالی و بانکی تابع شورای هماهنگی سعودی-عراقی به میزبانی بانک مرکزی سعودی

پنج شنبه 1443/3/15 برابر با 2021/10/21
  • Share on Google+

ریاض 15 ربیع الاول 1443 هـ برابر با 21 اکتبر 2021 م واس
بانک مرکزی عربستان سعودی دیروز در دفتر اصلی خود در ریاض میزبان جلسه کمیته مالی و بانکی تابع شورای هماهنگی سعودی-عراقی بود.
ریاست طرف سعودی در جلسه بر عهده استاد ایمن بن محمد السیاری، نایب رئیس بانک مرکزی، و ریاست طرف عراقی بر عهده استاد مصطفی غالب مخیف، رئیس بانک مرکزی عراق بود.
در این جلسه موضوعات مورد توجه مشترک و روشهای توسعه روابط بانکی میان دو کشور بررسی گردید.
--واس
15:40 LOCAL TIME 12:40 GMT
0012