وزير امور خارجه كشورمان براى شركت در در کنفرانس بين المللى حمايت از ثبات ليبى وارد ليبى شد

پنج شنبه 1443/3/15 برابر با 2021/10/21
  • Share on Google+

طرابلس 15 ربيع الاول 1443هـ برابر با 21 اكتبر 2021م واس
شاهزاده فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير امور خارجه كشورمان امروز براى شركت در در کنفرانس بين المللى حمايت از ثبات ليبى وارد ليبى شد.
وزير امور خارجه هنگام وصول به فرودگاه بين المللي طرابلس، مورد استقبال آقاى خالد المبروك وزير دارايى ليبى و تعدادى از مقامات دولت ليبى قرار گرفتند.
--واس
18:52 LOCAL TIME 15:52 GMT
0015