ارائه خدمات درمانى به 349 نفر طى يک هفته توسط درمانگاه‌هاى سيار مرکز امداد رسانى ملک سلمان در حرض

یکشنبه 1443/4/23 برابر با 2021/11/28
  • Share on Google+

حجه 23 ربيع الاخر 1443هـ برابر با 28 نوامبر 2021م واس
درمانگاه‌هاى سيار مرکز امداد رسانى ملک سلمان در منطقه‌ى الغرزه در بخش حرض استان حجه‌ى يمن به خدمات رسانى خود به نيازمندان ادامه مى‌دهد.
از تاريخ 11 تا 17 نوامبر 2021 ميلادى، 66 نفر به بخش اورژانس، 177 نفر به بخش‌ بيمارهاى داخلى، 29 نفر به بخش بهداشت توليد، 2 نفر به بخش آگاهى‌هاى پزشکى، 101 نفر به بخش خدمات پرستارى، 38 نفر به بخش همه گيريها، 27 نفر به کلينيک پوست و 27 نفر به بخش جراحت‌ها و پانسمان مراجعه نموده، و براى 349 نفر دارو داده شده است.
--واس
14:42 LOCAL TIME 11:42 GMT
0010