ديدار سفير كشورمان در کنيا با رئيس شوراى عالى مسلمانان کنيا

یکشنبه 1443/4/23 برابر با 2021/11/28
  • Share on Google+

نايروبى 23 ربيع الآخر 1443 هـ برابر با 28 نوامبر 2021 م واس
استاد خالد بن عبدالله السلمان سفير خادم حرمين شريفين در جمهورى كينا با حاجى حسن اولى نادو رئيس شوراى عالى مسلمانان کنيا، ديدار كرد.
سفير كشورمان در اين ديدار، با اين شورا و نقش آن به عنوان يک نهاد رسمى کنيايى که نماينده ى مسلمانان در کنيا و نظارتگر بر امور حج در اين كشور است، آشنا شد.
--واس
17:25 LOCAL TIME 14:25 GMT
0013