پروژه‌ى مسام مرکز امداد رسانى ملک سلمان طي يک هفته بيش از 1300 مين را خنثي کرد

دوشنبه 1443/4/24 برابر با 2021/11/29
  • Share on Google+

عدن 24 ربيع الاخر 1443 هـ برابر با 29 نوامبر 2021م واس
پروژه‌ى «مسام» مرکز امداد رسانى ملک سلمان موفق شد طى هفته‌ى چهارم ماه نوامبر 2021م، 1.307 مين کارگزارى شده توسط شورشيان تروريست حوثي در مناطق مختلف يمن را خنثي کند که شامل 26 مين ضد افراد، 273 مين ضد تانک، 1.001 ماده‌ى منفجره‌ و 7 نارنجک بوده است.
در استان عدن 104 ماده‌ى منفجره و يک نارنجک، در استان جوف 185 ماده‌ى منفجره و 216 مين ضد تانک، و در بخش قطعبه استان ضالع 2 مين ضد تانک و 3 ماده‌ى منفجره، و در بخش عزله كرش استان لحج 35 مين ضدتانک و 12 ماده‌ى منفجره‌ و 7 نارنجک،
و در استان مأرب 667 ماده‌ى منفجره، و در بخش عتق در استان شبوه 3 ماده‌ى منفجره، و در استان تعز 17 مين ضد تانک 26 ماده‌ى منفجره و 26 مين ضد افراد خنثي شد.
بنابر اين مجموع مين‌هاى خنثى شده در ماه نوامبر 5.716 مين، و مجموع مين‌هاى خنثى شده از زمان راه‌اندازى برنامه‌ى مسام 290 هزار و 353 مين بوده که جان بسيارى کودکان و زنان و سالمندان بيگناه يمنى را گرفته است.
--واس
13:41 LOCAL TIME 10:41 GMT
0007