بهداشت: راه اندازى سومين همايش علمى داوطلبان بهداشت در هفته آينده

دوشنبه 1443/4/24 برابر با 2021/11/29
  • Share on Google+

رياض 24 ربيع الآخر 1443 هـ برابر با 29 نوامبر 2021 م واس
سومين همايش علمى داوطلبانه بهداشت که توسط مرکز داوطلبان بهداشتى در وزارت بهداشت در رياض سازماندهى شده است، در پنجم دسامبر سال آينده ميلادى با عنوان " داوطلبانه بهداشت، واقعيت ها و آينده" راه اندازى مى شود.
اين همايش تأثيرگذاران در حوزه بهداشت (افراد و مؤسسات)، داوطلبان مرد و زن، پزشکان بهداشت، نمايندگان سازمان‌هاى بخش غيرانتفاعى، و همچنين نمايندگان مسئوليت هاى اجتماعى در شرکت‌ها و مؤسسات خصوصى را در كنار هم جمع مى ‌كند.
اين همايش با هدف غنى سازى دانش، افزايش بلوغ و آگاهى داوطلبان بهداشت در جامعه، ارائه و ارج نهادن به تلاش هاى داوطلبان بهداشت، بررسى تجربيات جهانى و محلى در زمينه ى داوطلبى بهداشت، علاوه بر انتقال و تبادل تجربيات در زمينه ى داوطلبانه بهداشت برگزار مى شود.
اين همايش ميزبان سخنرانان تخصصى خواهد بود و شامل ارائه مقالات کارى در مورد مفاهيم و فرهنگ داوطلبانه بهداشت، و ارائه ى نتايج يک بررسى جامع از داوطلبانه بهداشت در كشورمان، علاوه بر مديريت بحران و بلايا در داوطلبانه بهداشت و تأثير پايدارى مالى بر داوطلبانه بهداشتى خواهد بود.
--واس
15:23 LOCAL TIME 12:23 GMT
0015