ادامه ى اجراى پروژه هاى آب رسانى و بهداشت محيطى در استان "الحديده" يمن، توسط مرکز امدادرسانى ملک سلمان

چهار شنبه 1443/4/26 برابر با 2021/12/01
  • Share on Google+

حديده 26 ربيع الاخر 1443هـ برابر با 01 دسامبر 2021م واس
مرکز امدادرسانى و فعاليت هاى بشردوستانه ى ملک سلمان, اجراى پروژه هاى آب رسانى و بهداشت محيطى در شهرستان "الخوخه" واقع در استان "الحديده" يمن را ادامه داده است.
اين مركز در طى روزهاى 18 تا 24 نوامبر 2021م، مقدار 301.000 ليتر آب آشاميدنى، و مقدار 287.000 ليتر آب شست وشو را به تانكرهاى اردوگاه هاى آورارگان پمپاژ كرده است، و 29 مورد فعاليت دفع زباله را در انجام داده است، و همچنين يک كمپين نظافت را برگزار كرده كه از آن تعداد 8,400 نفر بهرمند شده اند.
--واس
15:20 LOCAL TIME 12:20 GMT
0013