مشارکت مجلس شورای کشورمان در ۱۴۵ مین اجلاس مجمع عمومی اتحادیه‌ی پارلمان‌های جهان

پنج شنبه 1443/4/27 برابر با 2021/12/02
  • Share on Google+

مادرید ۲۷ ربیع الآخر ۱۴۴۳ هـ‌ برابر با ۲ دسامبر ۲۰۲۱م واس
جلسه‌ی پایانی ۱۴۵ مین نشست اتحادیه‌ی پارلمان‌های جهان در مادرید پایتخت اسپانیا به ریاست آقای دوارتی باچیکو رئیس اتحادیه‌ی پارلمان‌های جهان برگزار شد.
مجمع عمومی پارلمان‌های جهان در دوره‌ی کنونی به بندهایی پرداخت که کمیته‌های چهارگانه و شورای حکام اتحادیه تهیه کرده بودند و عبارت بود از: راهبردهای جدید اتحادیه‌ی پارلمان‌های جهان برای چهار سال آینده، بودجه‌ی اتحادیه، گزارش‌های بررسی شده در کمیته‌های«امنیت و صلح جهانی، امور سازمان ملل، دموکراسی وحقوق بشر، و توسعه‌ی پایدار» و علاوه بر آن گزارش مجالس قانون گذاری در کشورهایی که شاهد درگیری‌‌ها و بی ثباتی سیاسی هستند.
هیئت مجلس شورای کشورمان در نشست پایانی شاهد دو مداخله از سوی دکتر مشعل بن فهم السلمی نایب رئیس مجلس شورای کشورمان در رابطه با تلاش‌های جهانی در مبارزه با تغییرات آب و هوایی و محیط زیست بود که در آن به طرح‌های عربستان سعودی از جمله طرح‌های «عربستان سبز»‌و «خاورمیانه‌ی سبز» اشاره شد. ایشان تأکید کردند این دو طرح برای حمایت از تلاش‌های جهانی در مقابله با تغییرات آب و هوایی راه‌اندازی شده و عربستان سعودی توجه ویژه‌ای به مقابله با تغییرات آب و هوایی و حفاظت از محیط زیست دارد.
--واس
13:38 LOCAL TIME 10:38 GMT
0006