یک کتاب صادر شده از سوی سازمان یونسکو سامانه «مدرستی» را به عنوان یک الگوی آموزشی مناسب برای تعامل با بحران کرونا معرفی کرد

پنج شنبه 1443/4/27 برابر با 2021/12/02
  • Share on Google+

ریاض ۲۷ ربیع الاخر ۱۴۴۳ هـ برابر با ۲۱ دسامبر ۲۰۲۱ م واس
سازمان یونسکو سامانه «مدرستی» را به عنوان یکی از الگوهای مناسب در دوران بحران کرونا در سطح جهان در پیشبرد تحصیل از راه دور در عربستان سعودی معرفی کرده است.
در ماه جاری میلادی سازمان یونسکو کتابی تحت عنوان «بازسازی آینده آموزش درس های مستفاد از نوآوری های آموزشی در بحران کرونا» منتشر کرد که توسط پروفسور برناردو رامیرز از دانشگاه هاروارد و ریتانو اوبری ازدفتر تربیت بین المللی یونسکو در ژنو منتشر شده و به بررسی نوآوری های آموزشی در سطح جهان پرداخته و در یک فصل ویژه از این کتاب سامانه «مدرستي» و موفقیت آن در آموزش از راه دور معرفی شده است.
در دوازدهمین فصل از کتاب سامانه «مدرستي» به عنوان یک نمونه موفق از استفاده عربستان سعودی از آموزش الکترونیک برای تعامل با بحران کرونا معرفی شده، و همچنین به دیگر طرحهای معرفی شده توسط عربستان سعودی مانند مدرسه پخش ماهواره ای و سامانه علمی عین اشاره شده است.
در کتاب به نقش معلمان زن و مرد در سامانه «مدرستي» و میزان آموزشی که دیده اند و رضایت اولیای امور از تعامل معلمان با دانش آموزان و انگیزه بالای دانش آموزان سعودی برای استفاده از آموزش الکترونیک اشاره شده است.
همچنین به همکاری سامانه «مدرستي» با شرکت مایکروسافت و پروژه تکافل برای پشتیبانی از دانش آموزان نیازمند و تلاشهای وزارت آموزش و وزارت ارتباطات برای بهبود وضعیت آموزشی در مناطق فقیر و فعالیت‌های وزارت آموزش در مسابقه «مدرستی تبرمج» با مشارکت نزدیک به ۵ میلیون دانش آموز دختر و پسر معرفی شده است.
--واس
14:12 LOCAL TIME 11:12 GMT
0007