مديرکل "ALECSO" بر اهميت نقش برجسته ى كشورمان در بهبود عملکرد اين سازمان تأکيد كرد

پنج شنبه 1443/4/27 برابر با 2021/12/02
  • Share on Google+

تونس 27 ربيع الآخر 1443 هـ برابر با 02 دسامبر 2021 م واس
دكتر محمد ولد اعمر على مدير کل سازمان عربى آموزش، فرهنگ و علم "ALECSO" بر نقش كشورمان از زمان تصدى رياست شوراى اجرايى اين سازمان در برجسته كردن و بهبود عملکرد آن با همکارى ساير کشورهاى عربى در همه ى سطوح، تأكيد كرد.
وى در بيانيه اى به خبرگزارى عربستان سعودى در حاشيه دوازدهمين نشست وزراى آموزش و پرورش عرب گفت: نشستى براى گردهم آوردن 50 بازيگر سعودى و 70 مؤسسه برگزار شد که از طريق "ALECSO" تلاش هاى خود را در زمينه هاى فرهنگى، آموزشى و تحقيقات علمى ارائه دادند، علاوه بر بسيارى از پروژه‌هاى مشترک ديگر که با همكارى كشورمان و برخى از كشورهاى عربى در زمينه هاى مختلف هنرى سازماندهى مى شوند.
--واس
15:25 LOCAL TIME 12:25 GMT
0010