تاکید عربستان سعودی بر تلاش خود برای حمایت از معلولان

پنج شنبه 1443/4/27 برابر با 2021/12/02
  • Share on Google+

جده ۲۷ ربیع الاخر ۱۴۴۳ هـ برابر با ۲۲ دسامبر ۲۰۲۱ م واس
در آستانه روز جهانی معلولان که سومین روز از ماه دسامبر تعیین شده است، عربستان سعودی تلاش خود را برای اهتمام به معلولان و حفاظت از حقوق آنان و ارائه خدمات مناسب به این گروه بیشتر کرده است.
پادشاهی سعودی با هدف حمایت از این گروه و توانمندسازی آنان در مسیر رسیدن به خواسته‌هایشان و بهبود کیفیت زندگی و از بین بردن موانع و چالش ها برای آنان، سازمان حمایت از حقوق معلولان را افتتاح کرده است، تا منظومه ای کامل و ساخت یافته برای رفع مشکلات و ارائه خدمات به معلولان شکل گیرد.
این سازمان بر مبنای ارزشها و اصول مهمی همچون مشارکت جمعی، فراگیر بودن، توانمندسازی و آموزش و نوآوری بنا شده و به دنبال بهبود ساختار و سیستم مدیریتی برای ارائه خدمات مناسب به معلولان است.
--واس
17:00 LOCAL TIME 14:00 GMT
0013